Image Alt

Báo cáo

Hệ thống báo cáo tự động giúp giảm bớt công việc cho kế toán, nhân viên

Đa dạng báo cáo, phân tích chuyên sâu và các tổng hợp quan trọng

Báo cáo tổng hợp các quy trình vận hành từ bán hàng, kế toán, kho... đến báo cáo doanh số theo giờ, ngày, tháng, năm...

Theo dõi, nắm bắt tình hình kinh doanh tức thời từ bất kỳ đâu có kết nối Internet

Báo cáo tổng hợp

Thông qua các báo cáo cụ thể, nhà quản trị sẽ nắm vững trong tay toàn bộ tiến độ, chất lượng, năng suất công việc, đánh giá chính xác được năng lực làm việc của nhân viên, hỗ trợ tối ưu trong việc quản lý doanh nghiệp.

Liên hệ

Đăng kí nhận tin

Đăng kí để nhận được tin sản phẩm sắp ra mắt