Image Alt

Quản lý Kho

Quản lý từ trung tâm giúp đảm bảo số lượng tồn kho, quản lý đơn đặt hàng từ tất cả các chi nhánh.

Khả năng ước tính lượng nguyên vật liệu, đặc biệt có ý nghĩa với bếp trưởng và việc đặt mua nguyên liệu của nhà hàng.

Cho phép bạn xem được báo cáo tổng hợp, báo cáo số lượng hàng tồn kho theo (giờ, ngày, tháng, năm...)

Theo dõi, cập nhật số lương hàng hóa ngay tại thời điểm từ bất kỳ đâu có kết nối Internet

App Kiểm Kho

Kiểm kê hàng hóa theo nhóm hàng, ngành hàng và theo mong muốn

Hỗ trợ nhân viên hoàn thành việc sắp xếp hàng hóa, kiểm kho một cách chính xác theo mã hàng giúp tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực

Tính toán số lượng xuất nhập kho

Cập nhật chính xác chênh lệnh số lượng so với thực tế. Lên đơn đặt hàng từ các chi nhánh, kiểm duyệt đơn đặt hàng từ trung tâm một cách nhanh chóng

Kiểm kho mọi thời điểm

Nắm bắt số lượng hàng hóa tức thời, giải quyết nhanh chóng các vấn đề kiểm kho ngay trên thiết bị di động

Liên hệ

Đăng kí nhận tin

Đăng kí để nhận được tin sản phẩm sắp ra mắt